ΠΡΑΠΑΣ Κρέατα Ποιότητας

Η εταιρεία μας διαθέτει μια υπερσύγχρονη μονάδα κοπής, επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Σ.Σ. Ναούσης-Μονοσπίτων. Διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης νωπών κρεάτων (Ά υλών), θαλάμους συντήρησης έτοιμων προϊόντων (παρασκευασμάτων), ψυκτικό θάλαμο οστών και παραπροϊόντων, καταψύξεις και τούνελ ταχείας κατάψυξης προϊόντων. Η μονάδα μας πληροί όλες τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκής ένωσης καθώς είναι εφοδιασμένη με συστήματα ιχνηλασιμότητας και σύστημα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP) και iso 9001.

Διαθέτουμε έναν υπερσύγχρονο ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων διανομών τα οποία ειναι εξοπλισμένα με απομακρυσμένο σύστημα παρακολούθησης των διαδρομών και καταγραφικά θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων. Ο σχολαστικός καθαρισμός καθώς και η απολύμανση γίνεται στο ιδιόκτητο πλυντήριο αυτοκινήτων που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις μας.

Τα γραφεία μας

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Ο Στόλος μας

Κοπές & Προϊόντα

Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές μας.

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε.